Tin vắn công ty
Đảng bộ Công ty Học tập Nghị quyết TW4 (Khóa XI)
Cập nhật: Lúc 10h45 ngày 01/06/2012
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI); ngày 26/5/2012 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến toàn thể đảng viên trong Công ty.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành, Đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể và đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Thọ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, tập trung vào 4 vấn đề: sự cần thiết BCH Trung ương phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng, mục đích, yêu cầu, qúa trình chuẩn bị, phạm vi của Nghị quyết, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính Trị, những vấn đề lưu ý trong việc chỉ đạo, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Sau khi học tập, các chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty tổ chức thảo luận quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thi của Bộ Chính Trị, góp ý vào dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty.

 

Võ Đức Đồng
Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn

Cùng chuyên mục