Danh bạ email

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Nội dung thông tin cần biết
Liên hệ
Điện thoại nội bộ
Lễ tân, Văn thư
Phòng Tổ chức - Hành chính
100 - 119
Khách hàng đến đăng ký, làm thủ tục xin giấy phép ra/vào Cảng Quy Nhơn
Đội bảo vệ
069
Ô.Tiếng: 0914139545
Giá cước, phí cho các dịch vụ; ký kết hợp đồng, năng lực kho bãi, năng suất bốc xếp hàng; khiếu nại, tổn thất, bồi thường. Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho tàu biển
- Mẫu giấy yêu cầu - Tải về.
Phòng Kinh doanh
110 - 126 - 161
Ô.Sơn: 0983811868
Năng lực cầu bến, phương tiện, bố trí thu xếp tàu cập, rời cầu; năng suất bốc xếp hàng hóa.
Trung tâm Điều độ khai thác
130 - 131
 Ô.Quang: 0903501902
Dịch vụ vận tải thủy, bộ/Môi giới tàu biển/Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho tàu biển/Cung ứng xăng dầu/Kinh doanh xuất, nhập khẩu
XN Kinh doanh dịch vụ tổng hợp
132 - 135
Ô.Thiện: 0932454568
Sửa chữa cơ khí, s/c phương tiện vận tải thủy, bộ và sửa chữa Container
Xí nghiệp Sửa chữa cơ khí
 140
Ô.Phú: 0914077372

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY

Tên đơn vị/cá nhân ĐT nội bộ/ cá nhân
Email

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc:  
                         Ông Lê Hồng Thái
Cố vấn HĐQT: 
                         Bà Nguyễn Thị Nghiệp


0989316666

001 / 0903833099

thailh@quinhonport.com.vn

nghiepnt@quinhonport.com.vn
Các Phó Tổng Giám đốc:
                         Ô. Trình Văn Nhất
                         Ô. Lại Huy Hoàng
                         Ô. Nguyễn Thành Nam
 
111 / 0977355999
113 / 0913454117
120 / 0983323359

nhattv@quinhonport.com.vn
hoanglh@quinhonport.com.vn
namnt@quinhonport.com.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính
(Fax Công ty: 0256 3891783)

100 - 117 - 120 - 119 

vanthu@quinhonport.com.vn
info@quinhonport.com.vn
Phòng Kinh doanh (Fax: 3893345) 110 - 126 - 161 - 068 - 079
kinhdoanh@quinhonport.com.vn
Phòng Kế toán - Tài vụ  121 - 122 - 005 - 003  
Phòng Kỹ thuật - Công nghệ 128 - 010  
Phòng Kế hoạch - Đầu tư 007 - 009 - 006  
Trung tâm Điều độ khai thác (Fax:3892706) 130 - 131  
XN K.doanh dịch vụ tổng hợp (Fax:3893840) 132 - 133 - 134 - 135  
XN xếp dỡ 125  
XN sửa chữa cơ khí 140  
Đội Container (Fax: 3892567)

107 - 145 - 143 - 144 - 139

oprs.cy@quinhonport.com.vn

Đội Giao nhận-Kho hàng 148 - 149 - 086