CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
ĐC: 02 Phan Chu Trinh-P. Hải Cảng-Tp. Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định
ĐT: (0.56) 3891793-3892363-3892159-Fax: (0.56) 3891783 - MST: 4100258793
http://quinhonport.com.vn ; http://cangquynhon.vn
Email: quinhonport@dng.vnn.vn