CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh-Phường Hải Cảng-Tp. Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0.56) 3892345-3892363-3892159-Fax: (0.56) 3891783 - MST: 4100258793
http://quinhonport.com.vn ; http://cangquynhon.vn
Email: quinhonport@dng.vnn.vn